Verandermanagement

Veel organisaties zijn in beweging. Of de reden nu is dat er meer kwaliteit van dienstverlening moet worden geleverd, meer efficiënt moet worden gewerkt of dat er een bedrijfseconomische reden aan ten grondslag is, veranderen is ingrijpend.

Werken vanuit totaalbeeld

Dat organisaties en medewerkers dagelijks bij hun werk knelpunten ervaren is vanzelfsprekend. De wereld staat immers nooit stil. Ik weet organisaties en medewerkers daarbij effectief te ondersteunen en te begeleiden bij veranderingen. Ik ben goed in staat een totaalbeeld te vormen van wat er in een organisatie speelt, op basis van een scherpe analyse van gedrag van medewerkers op alle niveaus in de organisaties. Vanuit dat totaalbeeld kan ik medewerkers, leidinggevenden en bestuurders begeleiden bij het vinden van nieuwe wegen.

Neem vrijblijvend contact met me op voor een afspraak wat ik voor uw organisatie kan betekenen.

De kracht van de keuze