Mediation

Soms lopen mensen vast in de samenwerking, bij zakelijke of persoonlijke meningsverschillen of ontstaan er arbeidsconflicten.

Arbeidsmediation of samenwerkingsvraagstukken

In samenwerking is er altijd een kans op verstoring in de relatie aanwezig. Miscommunicatie, verschil van inzicht, botsende persoonlijkheden / temperamenten of bij veranderende markt- of arbeidsomstandigheden kunnen conflicten snel ontstaan. Dit is niet bevorderlijk voor de sfeer en komt de resultaten niet ten goede. Arbeidsverzuim en langslepende juridische rechtszaken, ontslag, omzet- en imagoschade liggen op de loer.

Laat de situatie niet (verder) escaleren! Juist dan mediation! Door vroegtijdig mediation in te zetten werk je gericht naar een weer werkbare situatie en oplossing.

Door mijn brede ervaring in rollen als mediator, bemiddelaar, klachtenfunctionaris, (team)coach, bestuurder en toezichthouder, kan ik mij goed verplaatsen in situaties die zich voordoen tussen bestuur en management, management en medewerkers en tussen directie en organisatie. Ik heb opleidingen gevolgd waaronder HRM, Organisatiepsychologie en Leiderschap.

Mogelijke kansen voor mediation zijn:

  • Conflicten in de dienstverlening
  • Werkdruk
  • Verschil van inzicht over re-integratie
  • Stroef lopen van of conflicten in de samenwerking één op één of in teams
  • Voorkomen van of beëindigen dienstverband

Kortom een (arbeids)conflict kost veel geld en negatieve aandacht. Voorkom met mediation de gang naar de rechtbank.

De kracht van de keuze