Hoe werk ik?

In mijn aanpak laat ik me inspireren door de principes van Natuurlijk Leiderschap:

  • Wees helder over je intentie
  • Laat ieder vrijheid van keuze
  • Kijk alles in de ogen, ga niets uit de weg
  • Neem niets persoonlijk
  • Handel ten goede van het geheel

Open en transparant

Allereerst is het van groot belang de opdracht, en daarmee het te bereiken resultaat, duidelijk te formuleren.  Ik steek daar veel energie in tijdens een kennismakingsgesprek. Verwachtingen over en weer uitspreken is essentieel. Ik vind het belangrijk te werken op basis van gelijkwaardigheid. Openheid en transparantie zijn hiervoor een “must”. Er moet daarvoor ook een “klik” zijn.

De pijn moet op tafel, ofwel het onbesprokene moet besproken kunnen worden omdat er anders niets verandert. Dat kan alleen in een veilige omgeving waarin mensen vrij van oordeel met elkaar communiceren en omgaan. Vaak hebben mensen zelf niet in de gaten dat er onderliggende patronen te herkennen zijn die mogelijke oorzaak kunnen zijn van fricties, conflicten, energieverlies, gebrek aan motivatie, beperkte samenwerking. We noemen dit ook wel de onderstroom, iets wat op het oog niet waarneembaar is maar wel in hoge mate het gedrag van mensen bepaalt. Ik werk vanuit het principe dat ratio en emotie elkaar beïnvloeden.

Positieve benadering

Ik sluit aan bij wat er in een organisatie speelt en bij de persoonlijkheid van ieder individu. Ik ga op zoek naar de intrinsieke motivatie van medewerkers. Ik werk vanuit waar mensen goed in zijn en hanteer de beginselen van de positieve psychologie.

De kracht van de keuze